Category Archives: Culture

Why are people drawn to #KONY2012?

Today March 9th 2012 the documentary “Kony 2012” by Invisible Children is close to passing 50 mill hits on YouTube.

As the awareness of the campaign to stop Joseph Kony continues  to spread like wild fire, criticism regarding the objectives and methods of the organization Invisible Children has started to appear all over the web arguing that the organization is over-simplifying and distorting the reality of the situation in East/Central Africa.  As a co-worker of mine pointed out “As always reality is a little more messy”. History provides plenty of examples of how dangerous it is to oversimplify and not understand the full complexity of an issue.  Just thinking of the US government’s involvement in the Middle East and Vietnam will remind you of that. The geopolitical complexity of an issue and the ramifications of action is clearly something that is highly relevant to discuss in the case of Joseph Kony and the actions of his LRA rebels, but I will leave that discussion to greater political minds.

The Kony 2012 campaign is although less important also very interesting from a communications and social behavior perspective. It’s not the 50 mill hits on YouTube in it self that makes the Kony 2012 an interesting case study. What does though, is the extraordinary accomplishment in the fact that 50 million people actually consumed a piece of content on YouTube that is 29 minutes and 59 seconds long. I don’t recall that ever happening before. So why are people drawn to this particular campaign? What is it about Kony 2012 that inspires people to view, share and participate? In the following I have highlighted a couple (of probably several) reasons that I believe answers these questions.

Simplicity in communication message

The simplicity in the presentation of the campaign is key. The fact that the objective is simple to understand and digest is the first reason. “Stop Kony” is easy to understand; one man, one picture, one problem. Again the The Kony 2012 campaign may over simplify the issue, but sometimes simplifying the complex is exactly what’s needed to gain attention and raise awareness. The path or means to how you as an individual can address the issue and solve the problem is also clear (at least in the presentation and minds of the Invisible Children). Make Joseph Kony famous by watching the video, sharing the video and participating in a massive overnight poster campaign, planned for April 20, 2012.  In other words, the viewer is presented with a clear and simple problem and the tools to tackle the problem. Easy to understand and easy to relate to.

Yes we can

The second reason is the campaigns ability to evoke empowerment. Globalization has made the world smaller and every minute we are bombarded with information and impressions of suffering and injustice in places like Africa, the dangers of global warming, the potential consequences of debt crisis and so forth. As individuals it makes us uncomfortable and makes us want to do something – act! But often we end up feeling powerless to act and address these problems, believing that I alone can’t make a difference.  The Kony 2012 campaign again shows people a way and how the objective can be achieved.  It shows the audience how you can make a difference, not as an individual but as part of a collective. It shows how you are a part of a movement. The force of the many.

The Kony 2012 draws upon the exact same tools, mechanisms and rhetoric that President Obama so successfully managed to deploy in his 2008 election campaign. Obama managed to spark the hope of the people feeling powerless and became a symbol of how change can happen if people rally together. The mechanism and tools to spread the message both used by Obama and Kony 2012 is of course social media. Over the last couple of days we seen the power of those tools at work, millions of tweets and status updates from all over the world has resulted in every single news source in the world picking up on the story.

In terms of awareness and support I don’t think the Invisible Children in their wildest dreams could have imagined the amount of publicity they are currently getting. They have already achieved the objective of making Joseph Kony famous. How? by simplicity in their communication and their ability to mobilize the masses through social media and the “yes we can” attitude.

Will this campaign result in the successful removal of Joseph Kony? Maybe, Kony is indicted by the International Criminal Court and US forces have or will be deployed. Is the Invisible Children’s simplistic approach the right one? Maybe not. What I am pretty sure of however is that the world will be a better place without Joseph Kony.

Timeless observation: “When any new form comes into the foreground of things, we naturally look at it through the old stereos.”

It’s is incredible that the words uttered by McLuhan in 1960’s still hold such relevance. A timeless observation indeed:

“When any new form comes into the foreground of things, we naturally look at it through the old stereos. We can’t help that. This is normal, and we’re still trying to see how will our previous forms of political and educational patterns persist under television. We’re just trying to fit the old things into the new form, instad of asking what is the new form going to do to all the assumptions we had before.”

Marshall McLuhan, 1960

Ny eftertænksomhed. Forbrugeren ændrer adfærd efter krisen.

My latest post from Bates Y&R’s newsletter ‘Bates Quarterly’ http://www.bates.dk/quarterly/nr14/post6/  (in Danish). You can sign up for the newsletter here www.bates.dk

Verden i dag er ikke den samme, som før krisen. Men hvordan har den ændret vores adfærd, vores forbrug og de tanker, vi gør os, når vi bruger penge? Bates Y&R har analyseret post-recessionens danske forbruger og identificeret et værdiskift som mest rammende kan beskrives som en ’ny eftertænksomhed’.

Op til jul præsenterede vi i nyhedsbrevet Bates Quarterly bogen ’Spend Shift’ som er skrevet af Y&Rs ekspert på forbrugerværdier, John Gerzema, og Pulitzer prisvinderen Michael D’Antonio. Med amerikanske briller beskriver de opblomstringen af en dynamisk og værdidrevet post-recession økonomi i USA. Men har denne virkelighed sat sig spor i det danske samfund og vores forbrugsmønstre?

Mådehold, jordnærhed og samfundsbevidsthed er nye dyder

Bates Y&R har med udgangspunkt i danske datasæt fra Brand Asset Valuator (BAV)  analyseret hvorledes krisen har påvirket danske mærkevarer og danske forbrugere. Baseret på de metoder, som Gerzema og D’Antonio har benyttet, kan vi konstatere, at 29 % af den danske befolkning er ’spend-shiftere’ I Danmark kalder vi trenden ’Ny eftertænksomhed’, fordi forbrugeren gentænker og revurderer mange af de værdier, der styrer vores ’normale’ måde at gøre tingene på – for eksempel brug-og-smid-væk, materialisme og globalisering. Det som ifølge BAV karakteriserer den nye forbrugskultur er bl.a. værdier som mådehold, det jordnære, og en øget samfundsbevidsthed.

Mådehold

Den mest åbenlyse konsekvens af finanskrisen er naturligvis mådehold. De mange års overforbrug finansieret af friværdier er afløst af en betydelig større tilbageholdenhed, hvilket bl.a. kan ses på målgruppens fokus på pris når de handler. Umiddelbart kan dette enkelt forklares som en indskrænkning af vores finansielle råderum som krisen har medført. Men der er faktisk tale om en trend, som vi allerede så indikationer på før krisen – krisen har blot forstærket den. Det virker som om der efter 20-30 år med økonomisk fremgang foregår en værdikamp i hver af os, og at den har sat tydelige spor i vores forbrugsmønstre. BAV viser f.eks. at status i form af forbrug og materialisme betyder mindre og mindre for os. Bl.a. mener de fleste at penge ikke længere kan betegnes som et parameter for succes, og de ser ikke i samme grad op til folk som har råd til dyre forbrugsgoder.

En søgen mod det jordnære

En anden værdi er jordnærhed. Det er ikke tilfældigt at programmer som ”Bonderøven” og ”Spise med Price” har høje seertal.

Den back-to-basics ånd, som er kernen i programmerne, spejler i høj grad den jordnærhed der kendetegner den nye eftertænksomhed. Vi søger i stigende grad at komme tættere på det naturlige og naturen selv. Det kommer bl.a. til udtryk i en øget efterspørgsel efter økologiske produkter, men også måden vi rejser på, hvor telt-, båd- og campingferie er i fremgang mens der omvendt er tilbagegang for ferier med fast matrikel. En af forklaringer på vores tilbagevenden til det naturlige er de seneste års fokus på den globale opvarmning, som har sat sine tydelige værdimæssige spor i en overvejende del af befolkningen, som ikke mener at økonomisk vækst bør sættes over miljøet. Vi værdsætter og respekterer i højere grad naturens værdi og ønsker også at vores børn skal værdsætte den.

Netop vores børn er en central del af det jordnære og vi fokuserer mere og mere på tiden der hjemme og kvalitetstid sammen med familien. En simpel indsigt, der bekræfter denne trend, er at 2010 bød på rekordstor efterspørgsel efter de traditionelle brætspil som modsat mange computerspil er mere familiemæssigt orienteret (kilde: søndagsavisen.dk).

Øget samfundsbevidsthed

Den sidste værdi vi vil fremhæve er øget samfundsbevidsthed.  En dominant del af de nye eftertænksomme mener at forskellen mellem rig og fattig i Danmark er blevet for stor. Den øgede bevidsthed kommer ikke kun til udtryk igennem vores forbrug ved køb af f.eks. fair trade produkter. Også i vores arbejde og fritid er der tydelige tegn på en øget bevidsthed. En spritny rapport fra Socialministeriet viser, at mange flere danskere deltager i frivilligt socialt arbejde end tidligere. Ifølge rapporten er mere end fire ud af ti danskere engageret i frivilligt arbejde (kilde: dr.dk/nyheder/penge). Ligeledes på iværksætterfronten er tendensen tydelig. Center for social økonomi, der rådgiver sociale entreprenører, oplevede alene i København i 2009 en fremgang på mere end 40 % i antallet af sociale iværksættere (Kilde: Center for Socialøkonomi).

Hvem er de nye eftertænksomme?

Med ovenstående værdisæt i tankerne kunne automatreaktionen nemt være at pege på de klassiske akademiske Politiken-læsere. Men her tegner der sig et anderledes overraskende billede. En af de interessante observationer er nemlig, at fænomenet ikke kun er en trend hos dem, man i klassisk forstand forventer bærer dette værdisæt. BAV viser således, at ny eftertænksomhed har betydning for reformers (de forventede) men også for succeeders og mainstream segmenter. Trenden er med andre ord langt mere omsiggribende og resonerer bredt, også blandt grupper, der ikke traditionelt afspejler ovenstående værdier.

Tendensen indikerer at eftertænksomheden er kommet for at blive.

“Liquid Content” #buzzword #marketing #advertising

Interesting post from  Harvard Business Review highlights some of the keys to winning in this new era of empowered, engaged and networked consumers. One expression or buzz word I found to be extremely relevant was the idea of “Liquid Content”

Besides the excellent figurative language (makes me think of blended foods which are often easier to digest) it perfectly describes the challenge when developing contemporary creative content :

“Liquid content is creative work that is so compelling, authentic and culturally relevant that it can flow through any medium. Liquid content includes emotionally compelling stories that quickly become pervasive. Similarly, “linked” content is content that is linked to our brand strategies and our business objectives. No matter where consumers encounter it, linked content supports our overall strategy. When content is both “Liquid and Linked,” it generates consumer expressions and has the potential to scale quickly. An example of “Liquid and Linked” was our FIFA 2010 World Cup program, which was the largest-ever Coca-Cola activation in history. More than 160 countries used a common World Cup Visual Identity System, a pool of television commercials, and a common a digital platform. All were linked by the common thread of celebration.”

http://blogs.hbr.org/cs/2011/04/coca-colas_marketing_shift_fro.html

Cultural values and the pursuit of happiness

I recently came across this interesting graphic, when reading the magazine “Tid & Tendenser” (Danish magazine on trends and consumption). The graphic, created by Inglehart-Welzel, groups various countries in the world based on attitudes and values  – A so-called  “cultural map of the world”. It paints an obvious simplified yet thought-provoking  picture of the world.

It becomes even more thought-provoking when you look at, which countries are grouped together. In the top right corner you will find the “Protestant Europe” which includes Sweden, Denmark, Norway, Finland, Switzerland and the Netherlands. These societies are characterized by values of  “Self-Expression” and “Secular-Rational” values.  Interestingly, the 6 mentioned countries can also be found in the top ten list of Gallup’s table of “The World’s Happiest Countries” http://goo.gl/RUQe . Hardly a coincidence. At least it stops me from questioning whether western societal fundamentals – such as relative wealth, freedom of religion, separation of state and church, and strong  democratic institutions –  play an essential role in a “happy” society.

Either that or there is something wrong with these surveys…

The above is just my personal simplified and inadequate analysis. You can read a more thorough analysis here: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_54